Forskjellige dansetyper

Ut fra hvor mange som danser

Det finnes forskjellige typer av dans, ut fra hvor mange som utfører den. Enten er det gruppedans med mange deltakere, pardans med kun to, og solodans som selvsagt er én person. 

Tidlig i historien laget man dans og musikk sammen, og de som danset var ofte de som spilte instrument og sang samtidig som de danset. Grensen mellom dans og teater er ikke helt strikt her. I de tilfeller da alle skulle være med var det ofte ringdanser eller dans i lange rekker rundt på gården, og det er en form for dans som sees som meget gammel. 

Det å danse i par er et relativ sent påfunn. Det begynte hos overklassen som strikte turer på dansegulvet i rette rekker, men spre seg ettersom til vanlige mennesker også, og fikk andre, enklere varianter med litt mer fart. For eksempel vals er en slik type dans som egentlig kommer fra overklassens danser.

Pardansen har i årene vokst i antall typer danser, til i det nærmeste uendelige. Utover vals har vi for eksempel foxtrot, salsa, tango, hiphop og mange flere. 

Ut fra hva grunnen til dansen er

En annen måte å klassifisere dans på er ut fra hva årsaken er til at man danser. Her kan nevnes oppvisningsdans, seremoniell dans eller erotisk dans. Dansekonkurranser vil også komme inn her.