Koreograf Oslo

Stor by, stort utbud

Selv om Oslo er en storby med norske mål er det sett med internasjonale øyne ikke særlig stort. En måler på størrelsen på en by er dens kulturelle utbud. De riktig store byene i verden har gjerne et flertall operahus og mange teatre, konserthus og store arenaer egnet for store konsertarrangement. I tillegg til de store offisielle kulturinstitusjonene finnes det et mylder av små scener, hvor det i regel er mer utfordrende og utfoldende repertoar. Her finner ofte den vante teaterbesøkeren noe helt nytt som utvider sanser, begreper og konsept og når man går derfra har fått mer innhold i seg.

Det er ingen kjapp og enkelt ting å sette opp en forestilling, uansett om det er teater, konsert eller danseforestilling. Det er mange roller som skal på plass – regissør, koreograf, produsent og alle som skal agere på scenen, og i mindre byer er det ikke sikkert at alle som ønskes går å finne lokalt. De fleste dansekompanier reiser rundt til de store scenene i verden og opptrer, og slik blir det noe omveksling i hva som finnes å se for de som bor i byene.

Oslo står seg godt i konkurrensen

Sett til sin størrelse har Oslo et meget godt utbud av danseforestillinger, kurser i dans og workshops. Det finnes noe for den som liker dans, uansett hva det er. Klassisk ballett, hiphop-kurser, pardans for å lære noe nytt og mange andre alternativer og muligheter.

De store institusjonene for klassisk ballett er Operaen og Dansens hus, og mange koreografer i Oslo ønsker å bli knyttet til noen av dem.

Koreografens oppgave

Et dansekompani defineres i mangt og mye av de koreografer det knytter til seg. Koreografens rolle kan sees i en bredere sammenheng som et verktøy som knytter sammen flere kunstformer for å skjønne, oppleve og formidle bevegelse, følelser, en fortelling.

Koreografen kan bruke kroppen og/eller rommet for å skape og formidle dans. Hans eller hennes arbeid er å beskrive dansens gjennomføring, steg, bevegelser og posisjoner for å formidle en fortelling som kan gestaltes til en helhet som kan oppleves av andre. Dette kan gjøres enten som planlagt dans etter bestemte mønstre eller som improvisasjon. Koreografens oppgave ved improvisasjon er å veilede danserne i sitt uttrykk for å nå et ønsket målbilde.

Som koreograf i Oslo har man en bakgrunn i dans selv, og en koreograf har derigjennom en dyp kjennskap til kroppen og dens muligheter. En koreograf kan med godt resultat brukes i teaterforestillinger som er litt mer krevende rent fysisk. En god leder kan gjennom kroppens pedagogikk få ut mer av skuespillene enn hva en vanlig regissør normalt klarer. Det finnes mange flinke koreografer i Oslo som har prøvd dette med godt resultat. En regissør med selvinnsikt og høye krav på sin forestilling vet hvor nyttig det er å få inn ekspertisen fra en danser.